Styrelse:

Mats Lundahl, ek.dr., professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Håkan Möller, teol. och fil. dr., professor i litteraturvetenskap och vice prefekt för forskning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet samt docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Gunnar von Heijne, fil.dr., professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet.

Klas Kärre, Professor Karolinska Institutet.

Christer Salén, Direktör, Ordförande i Merchant Venture Investments AB, Noble-Caledonia Travel Ltd, ledamot Exter life Sciences Inc., Seawater Forest Initiative, International Institute for Industrial Environmental Economics.

Sven H. Salén, jur.kand., styrelsens ordförande. Styrelseordförande i Skyways Holding AB, tidigare ordf. i styrelsen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ordf. i Forskningsrådsnämnden, m.m.

Stiftelsens sekreterare:

Thomas Nordström
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
Box 142 37
104 40 Stockholm
Telefon 070 626 9870