Vad stiftelsen inte ägnar sig åt:

För att spara tid för såväl tänkbara anslagssökande som för stiftelsen anger vi nedan några ändamål som stiftelsen av olika skäl beslutat att inte ge anslag till:

  • bidrag till allmänna levnadsomkostnader eller privata utgifter
  • tung vetenskaplig utrustning
  • forskningsprojekt som, enligt stiftelsens bedömning, normalt bör finansieras av den befintliga forskningsfinansieringsorganisationen
  • utbildningsstipendier eller ”periodiskt understöd”, dvs. anslag eller bidrag till enskilda som förväntas löpa över långa perioder
  • akademiska studier utan forskningsinslag
  • Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar beviljas endast i mycket speciella undantagsfall